Monday, May 30, 2011

Pembiakan Arnab

Arnab yang sesuai dikahwinkan adalah arnab yang telah mencapai tahap kematangannya. Tahap kepatangan arnab adalah mengikut baka dan saiz arnab tersebut. Kebiasaannya tahap kematangan dica[ai setelah arnab berumur 5 bulan keatas. Arnab yang diakhwinkan pada umur muda iaitu dibawah tahap kematangan mempunyai risiko sewaktu melahirkan anak samada anaknya akan menjadi cacat atau lemah. Selain itu juga arnab yang dikahwinkan pada usia muda mempunya risiko kegagalan untuk bunting.

Cara untuk mengahwinkan arnab adalah cukup mudah. Masukkan induk betina dalam sangkar pejantan dan jangan lakukan sebaliknya kerana arnab betina mempunyai sikap menguasai kawasannya (territorial behavior) dan akan menyerang pejantan tersebut atau mungkin berisiko membunuh penjantan. Jika setelah induk betina tadi dimasukkan dalam sangkar pejantan dan induk menolak atau menelak dari pejantan, ini bermakna induk belum bersedia untuk dikahwainkan. Sekiranya kedua-dua pejantan dan induk sudah bersedia, pejantan akan mencium mulut,hidung dan alat kelamin induk sambl mengelilingi induk tersebut. Setelah dirasakan sesuai induk pula akan mengangkat punggung,melipat ekornya ke atas dan akan berdiam sambil menunggu reaksi arnab pejantan. Seteusnya pejantan akan memanjat induk seketika dan akan menurunkan badannya seperti keadaan menggelungsur ke belakang atau terlentang sehingga proses tersebut selesai...............................


P/S: Untuk mengetahui bagaimana cara mengenalpasti arnab kita bunting atau tidak, sila baca di sisispan sebelah kiri anda

No comments:

Post a Comment